در سالروز بزرگداشت مولانا و یادبود روز جهانی صلح این افتخار نصیبم شد در حضور استاد و اسطوره ی موسیقی جهان لوریس چکناواریان به نی نوازی بپردازم . کاری بس دشوار و حساسی بود که در مقابل این هنرمند بزرگ بتوان به اجرای زنده نی نوازی پرداخت . به لطف خدا توانستم اجرای تقریبا قابل […]