شمع می سوزد و پروانه به دورش نگران ماکه میسوزیم و پروانه نداریم چه کنیم روز مولانا بر شعرا و فرهنگیان ومردم شریف ایران مبارک .   تک نوازی نی مرتضی نداف در یادبود روز جهانی صلح و بزرگداشت مولانا در موسسه فرهنگی اکو با حضور نمایندگان سازمان ملل متحد سفرای کشورهای عضو اکو دبیر […]