به لطف خدای مهربان و مدد امام رئوف حضرت رضا علیه السلام پروژه سوخته نگاری “جنت الرضا ” با حمایت خبرگزاری تسنیم رونمایی میگردد . این مجموعه شامل ۸ تابلوی سوخته نگاری در ابعاد ۶۰×۴۰ و ۶۰×۸۰ سانتیمتر است که طرح ها مربوط به القاب امام رضاست و با خط نوین “ملک” از  ابداعات هنری […]