2018 اکتبر 01

در سالروز بزرگداشت مولانا و یادبود روز جهانی صلح این افتخار نصیبم شد در حضور استاد و اسطوره ی موسیقی جهان لوریس چکناواریان به نی نوازی بپردازم . کاری بس دشوار و حساسی بود که در مقابل این هنرمند بزرگ بتوان به اجرای زنده نی نوازی پرداخت . به لطف خدا توانستم اجرای تقریبا قابل […]

شمع می سوزد و پروانه به دورش نگران ماکه میسوزیم و پروانه نداریم چه کنیم روز مولانا بر شعرا و فرهنگیان ومردم شریف ایران مبارک .   تک نوازی نی مرتضی نداف در یادبود روز جهانی صلح و بزرگداشت مولانا در موسسه فرهنگی اکو با حضور نمایندگان سازمان ملل متحد سفرای کشورهای عضو اکو دبیر […]