نی نوازی مرتضی نداف در مقابل اسطوره موسیقی

در سالروز بزرگداشت مولانا و یادبود روز جهانی صلح این افتخار نصیبم شد در حضور استاد و اسطوره ی موسیقی جهان لوریس چکناواریان به نی نوازی بپردازم .

کاری بس دشوار و حساسی بود که در مقابل این هنرمند بزرگ بتوان به اجرای زنده نی نوازی پرداخت .

به لطف خدا توانستم اجرای تقریبا قابل قبولی داشته باشم .

پس از اتمام اجرا لحظه ای به استاد نگاه کردم. ایشان بیش از بقیه تشویقم کردند و آنجا بیشتر احساس کوچک بودن کردم .

انگیزه ای شد برایم پس از بیست و پنج سال اجرای موسیقی نی نوازی  از نو شروع کنم و اخلاق و بزرگی هنرمندان بزرگ وطن را الگوی پیشترفت خود قرار دهم .

به امید سلامتی و طول عمر هنرمندان عزیز ایران  .