آموزشگاه سوخته نگاری

هر آنچه تجربه بدست آورده ایم را برای رشد فرهنگ و هنر ایران تقدیم حضورتان میکنیم .

احیای هنر سوخته نگاری در ایران کاری بس بزرگ است که تا پایان نتیجه مطلوب به ارتقای آن ادامه میدهیم

پشتیبانی مشتریان

سوخته نگاری از هنرهای سنتی و البته فراموش شده ایران زمین می باشد که با همت مرتضی ندّاف در طی ۲۳ سال فعالیت احیا گردیده است.

اسلایدر

سوخته نگاری از هنرهای سنتی و البته فراموش شده ایران زمین می باشد که با همت مرتضی ندّاف در طی ۲۳ سال فعالیت احیا گردیده است.

نخبه

سوخته نگاری از هنرهای سنتی و البته فراموش شده ایران زمین می باشد که با همت مرتضی ندّاف در طی ۲۳ سال فعالیت احیا گردیده است.

HTML5 / CSS3 / JS

سوخته نگاری از هنرهای سنتی و البته فراموش شده ایران زمین می باشد که با همت مرتضی ندّاف در طی ۲۳ سال فعالیت احیا گردیده است.

آیکن ها

سوخته نگاری از هنرهای سنتی و البته فراموش شده ایران زمین می باشد که با همت مرتضی ندّاف در طی ۲۳ سال فعالیت احیا گردیده است.

لایت باکس

سوخته نگاری از هنرهای سنتی و البته فراموش شده ایران زمین می باشد که با همت مرتضی ندّاف در طی ۲۳ سال فعالیت احیا گردیده است.
0
+
علاقمندان و متقاضیان
0
سال در کسب تجربه وآموزش
0
سال ارتباط مستمر
0
امتیاز بالا

نکات فنی

سوخته نگاری از هنرهای سنتی و البته فراموش شده ایران زمین می باشد که با همت مرتضی ندّاف در طی ۲۳ سال فعالیت احیا گردیده است.

سوخته نگاری از هنرهای سنتی و البته فراموش شده ایران زمین می باشد که با همت مرتضی ندّاف در طی ۲۳ سال فعالیت احیا گردیده است.

سبکهای نوین

سوخته نگاری از هنرهای سنتی و البته فراموش شده ایران زمین می باشد که با همت مرتضی ندّاف در طی ۲۳ سال فعالیت احیا گردیده است.

سوخته نگاری از هنرهای سنتی و البته فراموش شده ایران زمین می باشد که با همت مرتضی ندّاف در طی ۲۳ سال فعالیت احیا گردیده است.

نمونه کارهای ما

عملکرد ما را با اسناد بررسی کنید

آنچه رسانه ها درباره ما می گویند

فقط با سایتها و مراکز معتبر
  • رشد
  • ترقی
خواهید کرد

ده ها هزار نفر مشتاق و علاقمند را در سطح ایران با این هنر آشنا کرده ایم و امروز ثمرش را همگی میبینند.

همیشه به دنبال حرفه ای شدن باشید . هرگز وقت خود را در سایتهای بی هویت صرف نکنید. به دنبال حقیقت هنر باشید . بخاطر کمی هزینه کردن میدان را به دزدان اینترنتی ندهید . مرکز ما با قرارداد با موسسات خیریه هزینه های شما را تا حد مطلوبی جبران میکند. پس نگران هزینه های بالای ما نباشید . گوهر ناب در دل صدف میماند و در ته دریا . اما حباب در بالای دریاست و با نسیمی به هوا میرود. گوهر وجودتان را به دست حباب دریا نسپارید .