رونمایی از سایت ملی سوخته نگاری

با حمایت میراث فرهنگی صنایع دستی  و گردشگری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بزودی سایت ملی سوخته نگاری رونمایی میشود. این سایت متعلق به هنرمندان فعال و هنرجویان قدیمی سایت میباشد و همچنین پیشکسوتانی که بیش از بیست سال فعالیت کرده اند .

بخشهای متنوع و متعددی در این سامانه  در نظر گرفته شده است که در حال تکمیل و به روز رسانی است .