برگه نمونه

 

مرتضی نداف باکسب درجه استادی وهنری از وزارت فرهنگ وارشاداسلامی وسازمان میراث فرهنگی با ۲۲ سال سابقه وتلاش در احیای هنرسوخته نگاری روی چوب درایران توانسته علاقمندان به این هنر را از طریق صداوسیما وسایتهای تحت نظارتش امروزه وارد به این هنر کند که در گوشه کنار کشور مشغول فعالیت باشند.هنر سوخته نگاری قدمت فراوانی در ایران دارد که در طول زمان به آرامی سیر تکاملی خودرا طی کرده است وشکل گرفته است. میتوانید به این برگه   پیشخوان خود    خودتان بروید